אירועי שבוע הגאווה השנה הינם בתמיכה בלתי תלויה וללא מעורבות בתכנים של השותפים שלנו: