עו"סית להט"ב:

העובדת הסוציאלית שלנו נותנת מענה פרטני. המענה הפסיכוסוציאלי כולל: מיצוי זכויות, תמיכה רגשית, חיבור לגורמים רלוונטיים בקהילה ועוד. כל זה בסטינג גמיש ללא שיפוט וביקורת, כדי שכל אדם יוכל לעמוד בו. ללא תשלום – מוזמנים לפנות.

עו"ס מענים קהילתיים:

בתוך קהילת הלהט”ב ישנם א.נשים רבים החווים מצוקה או מצבי סיכון. עו"ס מענים קהילתיים שלנו נותן מענה כולל בתחומים: מיצוי זכויות, תמיכה רגשית, הכוונה לשירותים הניתנים במרכז הגאה, חיבור לגורמים רלוונטיים בקהילה ועוד. ללא תשלום – מוזמנים לפנות.

דרכים ליצירת קשר:

דואר אלקטרוני-
safi@lgbtqcenter.org.il

סאפי 052-6934300

או מלאו את הטופס המתאים:

טופס פנייה לעו"ס להט"ב

טופס פנייה לעו"ס מענים קהילתיים: