בתוך קהילת הלהט”ב ישנם א.נשים רבים החווים מצוקה או מצבי סיכון, ולא יכולים להרשות לעצמם לשלם על טיפול.
העובדת הסוציאלית הקהילתית נותנת מענה פרטני או קבוצתי לאנשים אלו.

המענה הפסיכוסוציאלי כולל: מיצוי זכויות, תמיכה רגשית, חיבור לגורמים רלוונטיים בקהילה ועוד. כל זה בסטינג גמיש ללא שיפוט וביקורת, כדי שכל אדם יוכל לעמוד בו.

מוזמניםות לפנות: