ימי שלישי | 14:00-19:30 | אוניברסיטת תל-אביב

התוכנית הינה פרי שיתוף פעולה בין המרכז הגאה של עיריית תל אביב-יפו לבין היחידה ללימודי המשך והשתלמויות, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב.

רציונל:

בשנים האחרונות מתפתחת ההבנה כי יש צורך במענה ייחודי ומותאם לקהילה הלהטב"קית בתחומים שונים.
בתים גאים הולכים ונפתחים לא רק בערים הגדולות ואיתם עולה הצורך בא.נשים שיעסקו בליווי ובהנחיה של קבוצות – חברתיות, תמיכתיות, פסיכו-חינוכיות ועוד.
תוכנית זו התפתחה לאור צורך הולך וגדל במנחי קבוצות לקהילה הגאה שבידם הידע המקצועי וההיכרות עם הקהילה הגאה על אתגריה, מורכבויותיה וייחודיותה.
מטרות:
– חשיפה לידע תיאורטי עדכני בכל הקשור לעולם הקבוצות ולעולם התוכן הלהטב"קי.
– הקניית כלים יישומים להנחיית קבוצות להטב"ק.
– הכשרת מנחים ומנחות לקבוצות להטב"ק הן במסגרות ציבוריות, עמותות וארגונים גאים והן במסגרת יוזמות פרטיות.
מבנה התוכנית:
הלימודים יתקיימו בימי שלישי אחר הצהריים, בין השעות 14.00-19:30 החל מה 24.10.23.
התוכנית מורכבת משני סמסטרים הכוללים 13 מפגשים כל אחד, וסמסטר נוסף (שלישי) בן 12 מפגשים הכולל פרקטיקום והדרכה קבוצתית אחת לשבוע.
היקף התוכנית:
192 שעות לימוד

עדכון 7.11.2023: בהמשך להחלטת האוניברסיטאות ולאור המצב, השנה תתחיל בתאריך 6.12.23. ההרשמה לתוכנית נמשכת ונותרו מקומות אחרונים. 

תוכנית הלימודים:

שנה א' סמסטר א'

מבוא לפסיכודינמיקה של קבוצות
הקורס יעסוק במושגי יסוד אוניברסאליים ובגישות בעבודה קבוצתית.
התכנים הנלמדים בקורס:
1. עולם הקבוצות מבחינה כרונולוגית, היסטורית ופילוסופית
2. קריאת קבוצה באמצעות תוכן, תהליך, צורה ודינמיקה
3. תרומתו של זיגמונד פרויד לחשיבה על קבוצות
4. תרומתו של ביון – הקבוצה כשלם
5. תרומתו של יאלום
6. הקונפליקט המוקדי
7. הפרספקטיבה ההתפתחותית – הפסיכודינמיקה של הקבוצה כשלם

רקע לעבודה חינוכית טיפולית עם להטב"ק
הקורס יכלול סקירה היסטורית של התפתחות התפיסה הרפואית את הזהות הלהטב"קית, תוך התייחסות לאירועים משמעותיים בהיבט החברתי שתרמו להתפתחות זו ולשינויים שהתרחשו לאורך השנים.
הקורס יתמקד בתפיסות התיאורטיות העכשוויות לעבודה עם להטב"ק, כגון התיאוריה הפמיניסטית והתיאוריה הקווירית.
יילמדו מושגי יסוד הקשורים לזהות מינית ומגדרית, בדגש על תהליכי גיבוש זהות להטב"קית, 'יציאה מהארון', מצבי סיכון, להט"בפוביה מופנמת ועוד.

דינמיקה קבוצתית – "חווית המשתתף כחלק מהלמידה"
הקבוצה מחולקת לשתי תתי-קבוצות, כאשר כל קבוצה מונחית ע"י מנחה אחד.
מטרות ההתנסות: למידה על תהליכים קבוצתיים, אישיים ובין-אישיים, תוך התנסות בחוויה כמשתתף בקבוצה.

במפגש האחרון של סמסטר א' יתקיים סיור ולאחריו ביקור במרכז הגאה תל אביב-יפו:
סיור בעקבות היסטוריה גאה בתל אביב-יפו – היכרות עם המאבק הגאה והתפתחותו מתחילת שנות ה- 70 ועד לימינו אנו.
היכן המאבק הגאה מצוי היום ובמה הוא משנה ומשפיע על המציאות הממשית של להטב"קים מבוגרים.
לאחר מכן, יתקיים ביקור במרכז הגאה לשם היכרות עם פיתוח הפדגוגיה החברתית בקבוצות למבוגרים להטב"קים.

 

שנה א' סמסטר ב'

התיאוריה של הפרקטיקה בפרספקטיבה התפתחותית
מטרות הקורס: הקניית מיומנויות הנחיה ועיגונן בתיאוריה של הנחיית קבוצות.
נושאי הלימוד: Setting; קו-הנחיה וחלוקת תפקידים; השימוש בכאן ועכשיו; שימוש במטפורות; הכלה, הקשבה ואמפתיה; הזמנה לשיתוף Sharing; שיקוף ופירוש; הלא מודע הקבוצתי ופירושו; הזמנה למודעות; תרגום למטלה וטיפול בהתנגדויות.

עבודה קבוצתית עם להטב"ק מכוונת תוכן-תהליך (6 מפגשים)
בקורס זה המשתתפים יתנסו בעבודה קבוצתית מכוונת תוכן-תהליך וייעשה שימוש בכלים שונים ויצירתיים בעבודה קבוצתית.
הקורס יילמד בקבוצה קטנה (חצי מהמליאה) במתכונת סדנאית. יידונו סוגיות משמעותיות בעולמם של להטב"קים ויילמד חיבור התכנים לעבודה קבוצתית תהליכית.
כמו כן, הקורס יאפשר התבוננות וניתוח של התהליך הקבוצתי תוך למידה על שימוש בכלים שונים וחיבורם לתוכן רלוונטי לאוכלוסיית הלהטב"ק.

כלים יישומיים להנחיית קבוצות חברתיות ללהטב"ק (6 מפגשים)
הנחיית קבוצות להטב"ק, הינה מלאכה הדורשת פיתוח מיומנויות בזיהוי מציאות וניסוח של תכנים מותאמים לחיי היומיום של המשתתפים והמשתתפות וזאת לצורך יצירת קשרים משמעותיים וחיברות פנים קהילתית.

בקורס שיתקיים במתכונת סדנאית ובקבוצה קטנה (חצי מהמליאה), נעמיק בסוגיות מרכזיות של להטב"קים בוגרים – בדידות, דימוי גוף, חיי הלילה, תרבות, יציאה מהארון, סמים, אפליקציות היכרות ועוד.
כמו כן, נרחיב בפדגוגיה החברתית המזמינה מבוגרים לשאת תפקיד חברתי בתוך הקהילה הגאה ולהיות אחראים על היווצרותן של קבוצות מבוגרים בתוך הקהילה הגאה, המגדילות את האמפתיה ואת הסולידריות בתוך הקהילה.

הנחיית עמיתים – מיומנויות הנחייה
הקורס יתקיים בשתי קבוצות מקבילות.
מטרות הקורס: לימוד ותרגול מיומנויות הנחיה באמצעות הנחיית עמיתים.
כל סטודנט יתנסה בהנחיית מפגש של קבוצת העמיתים. לאחר ההנחיה יתקיים דיון, עיבוד וניתוח ההנחיה.
ללומדים תתאפשר חקירת עמדת המנחה, חווית המשתתף ומבט הצופה.

במפגש האחרון תתקיים סדנת סיכום מרוכזת במליאה.

 

שנה ב' סמסטר א' (פרקטיקום)
המשתתפים יצוותו לזוגות וישובצו להנחיית קבוצות בארגוני הקהילה ובמקומות רלוונטיים נוספים.
במסגרת הפרקטיקום יתקיים תהליך הנחיה קבוצתי מלא, החל משלב בניית הקבוצה, דרך תכנון המפגשים והנחיית הקבוצה עצמה.
אחת לשבוע תתקיים הדרכה קבוצתית (בחלוקה לשתי קבוצות).
מטרת ההדרכה להעמיק את ההתבוננות על התהליכים הקבוצתיים, לאפשר החזקה וליווי מתאימים, לדון בשאלות והתלבטויות העולות מהשטח, לחלוק ולשתף בחוויות.

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים עקב אילוצים שונים

 

דרישות הקבלה לתוכנית:

בוגרות ובוגרי תואר ראשון עם זיקה לקהילה הלהטב"קית.
עדיפות לבעלי ניסיון טיפולי/חינוכי/הדרכתי.
המועמדים יידרשו לעבור ראיון קבוצתי.
*במקרים חריגים תשקול וועדת הקבלה את מועמדותם של מועמדים ללא תואר ראשון, אך בעלי זיקה לקהילה הלהטב"קית וניסיון טיפולי/חינוכי/הדרכתי בתחום.

עלות התוכנית:
7,350 ₪

מועד אחרון לרישום: 12.10.23

להרשמה לתוכנית

תעודות סיום:
לבוגרות/ים שיעמדו בדרישות תוכנית הכשרת מנחי קבוצות לקהילת הלהטב"ק תוענק תעודת סיום מטעם "היחידה ללימודי המשך והשתלמויות, ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, אוניברסיטת תל-אביב".
לתעודה יצורף אישור סיום לימודים הכולל את שמות הקורסים שנלמדו ואת סך השעות.

 

תשלומים – כללי:
1. דמי רישום ע"ס 200 ₪ ישולמו בעת מילוי טופס הגשת המועמדות ושכר הלימוד ישולם לאחר הקבלה לתוכנית.
דמי הרישום אינם מהווים חלק משכר הלימוד ואינם מוחזרים בשום מצב או סטטוס קבלה, למעט במקרה של אי-פתיחת התוכנית ביוזמת היחידה.
2. לא יינתן זיכוי משכר לימוד בגין פטור מקורסים שנלמדו בלימודים קודמים.
3. טופסי הגשת מועמדות אשר יגיעו ללא תשלום דמי רישום לא יטופלו.
4. הגשת מועמדות לתוכנית, גם אם מדובר ברישום חוזר או רישום לתוכנית נוספת הנלמדת במסגרת היחידה ללימודי המשך במקביל באותה השנה, כרוכה בתשלום של דמי רישום לכל תוכנית בנפרד.
5. דמי הרישום אינם מהווים אישור קבלה ללימודים ויש לעבור תהליך קבלה כנדרש.
6. למתקבלות/ים תישלח הודעת קבלה רשמית באמצעות המייל, אשר תכלול את כל המידע על אופן התשלום.
7. תשלום שכר הלימוד יוסדר ע"י המתקבל/ת תוך פרק הזמן שיצוין במייל הקבלה (בד"כ תוך 14 יום).
מתקבלות/ים שלא יסדירו את התשלום במועד שנקבע, ייחשבו כמי שוויתרו על מקומן/ם בתוכנית ומקום זה יוצע לבאות/ים ברשימה.

 

אופן התשלום:
• דמי הרישום ושכר הלימוד ישולמו בכרטיס אשראי באמצעות סליקה עצמית.
• לא ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, העברה בנקאית או במזומן.
• התשלום מתבצע לפקודת אוניברסיטת תל-אביב אך לא דרך המרכז למרשם.
בכל שאלה בנושא תשלום שכ"ל או דמי רישום, יש לפנות לגזברות היחידה להשתלמויות ולא למרכז למרשם.
• ניתן לפרוס את שכר הלימוד השנתי למספר תשלומים ללא ריבית (עד-10 תשלומים), ובלבד שהתשלום האחרון לא יחרוג ממועד סיום שנה"ל בתוכנית.
• טרם הסדרת התשלום יש לוודא כי מסגרת האשראי תואמת את גובה ההתחייבות.
• האחריות על תשלום מלוא הסכום חלה על התלמיד/ה, גם אם מסתייע/ת במימון מגורם חיצוני. במקרים בהם שכר הלימוד משולם ע"י גורם חיצוני, יימסרו פרטי כרטיס האשראי האישי כביטחון.
על הגורם המשלם להסדיר את התשלום לא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד פתיחת הלימודים.
• במקרה של תשלום ע"י גורם חיצוני/מעסיק, יש ליצור קשר במייל sarahs1@tauex.tau.ac.il עם גזברית היחידה להשתלמויות לקבלת הנחיות להעברת התשלום.

 

ועדת ההיגוי של התוכנית:
פרופ' מרים גולן – יו״ר
דפנה גרינר
גולן קרומהולץ
אור תום עדי

 

להרשמה לתוכנית