היום במרכז

2 בדצמבר 2020
 • רדוגה זה קשת – Радуга
  2 בדצמבר 2020  20:00 - 22:00
  חצר

  _____________

 • בית מדרש
  2 בדצמבר 2020  20:00 - 21:30

  _____________

 • חברתי גברים 25-35
  2 בדצמבר 2020  20:00 - 22:00

  _____________