צוות המרכז:

רובי מגן – מנהל המרכז magen_ru@mail.tel-aviv.gov.il

שריי צורף – רכזת כספים וכח אדם Zoref_s@mail.tel-aviv.gov.il

עומר זיו – מנהלת תרבות omer@lgbtqcenter.org.il

סהר בורשטיין – מנהל קשרי קהילה sahar@lgbtqcenter.org.il

אור תום עדי – מנהל פעילות המרכז ortom@lgbtqcenter.org.il

אלינה מקרצב – רכזת תפעול ותחזוקה alina@lgbtqcenter.org.il

דפנה גרינר – מנהלת הקליניקה לטיפול וייעוץ counseling@lgbtqcenter.org.il

גילי בסון – מנהלת מענים קהילתיים gili@lgbtqcenter.org.il

נעמי גלילי – מנהלת המרכז למשפחה naomi@lgbtqcenter.org.il

לילי זוארץ – פרויקט לולה לנשים טרנסיות lili@lgbtqcenter.org.il

סאפי חליפה – עו"ס מענים קהילתיים safi@lgbtqcenter.org.il

אנה טליסמן – רכזת קליטה ועלייה anna@lgbtqcenter.org.il

גילי גול, ארז אזולאי, מיקה רותם, תומר דגן, שרון טוויג ומיכאל רון – בני ובנות שירות office@lgbtqcenter.org.il