צוות המרכז:

רובי מגן – מנהל המרכז magen_ru@mail.tel-aviv.gov.il

שריי צורף – רכזת כספים וכח אדם Zoref_s@mail.tel-aviv.gov.il

אדם עמית כהן-אבני – מנהל תרבות adam@lgbtqcenter.org.il

נועה גולני – מנהלת קשרי קהילה noa_g@lgbtqcenter.org.il

אור תום עדי – מנהל פעילות המרכז ortom@lgbtqcenter.org.il

אלינה מקרצב – מנהלת תפעול ותחזוקה alina@lgbtqcenter.org.il

דפנה גרינר – מנהלת הקליניקה לטיפול וייעוץ counseling@lgbtqcenter.org.il

גילי בסון – מנהלת מענים קהילתיים gili@lgbtqcenter.org.il

נעמי גלילי – מנהלת המרכז למשפחה naomi@lgbtqcenter.org.il

אלעד מורד – מנהל פרסום ודוברות elad@lgbtqcenter.org.il

לילי זוארץ – פרויקט לולה לנשים טרנסיות lili@lgbtqcenter.org.il

אפק טסטה לאונר – פרויקט מאיר לגברים טרנסים afek@lgbtqcenter.org.il

סאפי חליפה – עו"ס מענים קהילתיים safi@lgbtqcenter.org.il

עדי ארנטל – עו"ס להט"ב adi@lgbtqcenter.org.il

אייל סגל – מנהל משאבים eyal@lgbtqcenter.org.il

רחלי בן צור – רכזת גאווה בשכונה ומלווה קבוצות racheli@lgbtqcenter.org.il

נועם אלקריב – רכז מדיניות ציבורית noam@lgbtqcenter.org.il

אנה טליסמן – רכזת קליטה ועלייה anna@lgbtqcenter.org.il

מומו גול, ארז אזולאי, תומר דגן, שרון טוויג ומיכאל רון – בני ובנות שירות office@lgbtqcenter.org.il