SAA – Sex Addicts Anonymous

תכנית להחלמה מהתמכרות למין. התכנית המבוססת על 12 צעדים ו12 מסורות של אלכוהוליסטים אנונימיים. תכנית שבה כל אחד מאתנו יכול לשתף מניסיונו, כוחו ותקוותו במטרה למצוא שחרור במקום שבו שררה אובססיה וכפייתיות מינית.

קבוצות מכורים למין אנונימיים פתוחה לכל מי שרוצה להפסיק את ההתנהגות המינית הבלתי נשלטת.

מטרתנו העיקרית באס אי אי היא להישאר מפוכחים מינית ולסייע לאחרים להגיע למפוכחות מינית. אנו מעודדים את החברים לפתח תוכנית מפוכחות אישית ולהגדיר לעצמם את מפוכחותם המינית. אין בכוונתנו להתנזר מפעילות מינית, אלא לבטא אותה בצורה שלא תהיה פוגענית, בלתי נשלטת או מזיקה לאחרים ולנו בכל צורה.

​ההשתתפות במפגשים היא ללא תשלום וללא הרשמה

לפרטים נוספים:

קו מידע:  058-789-5559 | https://saaisrael.com/