בהמשך להרשמתך לקורס כנסת גאה, אנא שבצ.י את עצמך לראיון אישי שיערך אל מול צוות הקורס.

ימי המיונים יערכו ב-zoom  (הקישור יופיע בזימון שישלח כמה ימים לפני).
ההרשמה תהיה על בסיס מקום פנוי, כל הקודמ.ת זוכה, מהרו להירשם ולשריין.
לא יהיו ימי מיונים נוספים. למקרים חריגים אנא לכתוב למייל של מנחה הקורס.
משך הראיון הינו 15-20 דקות.
במהלך הראיון יוצג סילבוס הקורס ומהלכו. יינתן זמן לשאלות.
הראיון יתנהל על בסיס טופס ההרשמה.

אין לאחר או לעכב את זמן תחילת הראיון– אנא עשו השתדלות וגזרו זמנים. במידה ולא מספיקים, יש להשתבץ למועד חדש.

טופס מיונים: