מנטור להט"ב

שירות סוציאלי חדש המיועד לליווי אישי ללהט"בים