ילדות וילדים נולדות לעולם שממיין אותם מהלידה לוורוד ולכחול, לבובות ולמכוניות, ודורש מהן להתיישר לתבניות
שמרניות של מגדר במגוון רחב של היבטים יומיומיים. במהלך הסדנה נאיר על נקודות בהסללה מגדרית של ילדות
וילדים, נצביע על הדרכים השונות שבהן מחוזקים תפקידי מגדר מסורתיים בשגרת חיינו, ונפתח כלים מגוונים
לערער עליהם ולהציע אפשרויות חדשות.

הסדנה תעלה מודעות לסוגיות מגדריות בשגרת החיים של תינוקות וילדים בגיל הרך, תאפשר מרחב להתייעצות
ותמיכה בהתמודדות עם סוגיות אלה, ותעניק כלים ואסטרטגיות ליצירת אדוות של שינוי חברתי בסביבה הקרובה
של הילד.ה.

אנו מזמינות אתכם – הורות והורים לתינוקות, מכל המגדרים, הזהויות והנטיות המשיכתיות, ומכל מבנה משפחתי. המשתתפות מוזמנות להגיע עם התינוק.ת או בלעדיה (עד גיל שנה) לסדנה בת 6 מפגשים חד-שבועיים.

נושאי המפגשים:

– הסללה מגדרית ותפקידי מגדר. איפה הבעיה בכלל?
– תפיסת מקום והתנהלות במרחב
– הופעה חיצונית ו”טעויות בזיהוי”
– השלכת הטרונורמטיביות
– תרבות פופולרית: ספרים ומדיה לגיל הרך
– הצבת גבולות והסכמה

תאריכים: ייפתח בהתאם להרשמה

להרשמה