קבוצה לבנות זוג של גברים טרנס*, מקום לשתף ולהתמודד עם החוויות החדשות במערכת היחסים

תהליך התאמה מגדרית במסגרת מערכת היחסים משפיע על הזוג ועל מערכת היחסים בכללותה. כאשר בן הזוג עובר התאמה מגדרית, בת הזוג עוברת אף היא התאמה. אמנם לא מדובר בהתאמה מגדרית (בסוגי מערכות יחסים כאלה), אך פעמים רבות ישנה התאמה הבאה לידי ביטוי בזהות המינית ובזהות הקהילתית של בת הזוג. גם עבור בן הזוג ההתאמה המגדרית אינה מתבטאת רק בזהות המגדרית, אלא גם בזהותו הקהילתית ולעתים גם בזהותו המינית. התאמה מגדרית במסגרת מערכת היחסים משפיעה על מעברים מגוונים שחווים בני הזוג, בנות הזוג והזוגיות עצמה הבאים לידי ביטוי בכמה היבטים, לדוגמא: מעבר מנראות לסבית לנראות סטרייטית, מעבר מהספרה הביתית לספרה הציבורית, מעבר מזהות לסבית לזהות אחרת (סטרייטית, ביסית, קווירית ועוד), מעבר מהקהילה הלסבית לקהילה הטרנסית ומעבר מקהילה לחוסר קהילה.
במערכות יחסים בהן ההתאמה המגדרית של בן הזוג הטרנס לא נעשתה במסגרת מערכת היחסים, ישנם אתגרים דומים ושונים. בת זוג סיסג’נדרית עלולה לחוות זרות עם חלקים מסוימים מעולמו של בן זוגה הנוגעים להתאמה המגדרית. ההיבט המשפחתי-חברתי מעלה התמודדויות בנוגע לקבלה, הסתרה וסוד ועלול לייצר מתחים בתוך מערכת היחסים.

בקבוצה אנחנו נתעסק בחוויות המגוונות בתוך מערכות יחסים אלה: החלקים החזקים והייחודיים והחלקים המורכבים והמאתגרים. ניתן מקום לקולות המגוונים, למקומות העוצמתיים וננסה לפרק את הקשיים.

מנחת הקבוצה:
עומרה לוי-חזן, עו”ס, מנחת קבוצות ומטפלת זוגית-משפחתית (בהתמחות). עבודת התזה שלה עסקה ב”זוגיות במעבר” – השפעת ההתאמה המגדרית על הזוגיות בין טרנסג’נדרים ולסביות.

עלות: 300 ש”ח

רביעי | 18:00-19:30 | 10 מפגשים | החל מה 23/12/2020

להרשמה: