פרוייקט עזרה בדרך – סיוע וליווי בעיתות משבר

הצורך בפיתוח מערך חדש, שעיקרו במתן מענה קהילתי, נולד מתוך  מגוון מקרים שהגיעו לפתחו של המרכז הגאה בתל אביב-יפו, כאתר המזוהה עם הקהילה הגאה. בין המקרים נכללו גם מקרי חירום בהם הגיעו להט”בים בגירים ללא קורת גג וללא עורף תומך. הפרויקט הנ”ל הינו פרויקט משלים לשירותי הרווחה והמענים הקיימים היום וישאף לתת מענה קהילתי-חברתי על בסיס מתנדבים/ות.

בפרויקט “עזרה בדרך” יוצמדו מתנדבי קהילה לחברים וחברות החווים תקופות משבר או מקרי חירום וישלים את מעני החירום הקיימים כיום (בעיקר בטלפון וברשת).  בבסיס הפרויקט עומדת ההנחה כי על הקהילה הגאה לאמץ מאפיינים קהילתיים ובתוך כך לקיחת אחריות על המוחלש/ת.

פרופיל מתנדב/ת

  • המתנדב/ת הוא אדם ללא הכשרה מקצועית שמטרתו העיקרית היא לתת סיוע חברתי לחברי/ות הקהילה המצויים במצבי מצוקה ומשבר. בתוך כך, המתנדב/ת אינו/ה מוכשר/ת להעניק סיוע רפואי או נפשי ומטרתו העיקרית היא להיות הגורם הראשון שבא במגע עם בקשתו של המלווה ובמידת הנדרש להעביר אותו לגורמים מוסמכים (לרבות מיון, גורמים פסיכו-סוציאלים קהילתיים, רופאים, רכזי/ות הפרויקט וכו’).
  • גיל המתנדבים: 23+
  • שאיפה שהמתנדב/ת יהיה חלק מקהילת הלהט”ב.
  • המתנדבים/ות יעברו מיונים וראיון אישי שיערך ע”י רכזי.ות הפרויקט. כמו כן, ידרשו לעבור הכשרה שתהווה גם היא שלב מסנן.
  • המתנדבים/ות ידרשו להביא את כלל האישורים הנדרשים ע”פ חוק.

 

לפרטים נוספים:

ג’ן – Jen@lgbtqcenter.org.il
03-5252896